arrow hexagon-facebook hexagon-instagram hexagon-linkedin hexagon-twitter instagram facebook twitter linkedin2 checkmark

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN — The Best Social Jobs

The Best Social Jobs is een vacaturesite waar bedrijven zelf vacatures kunnen plaatsen en beheren, met als doel personeel te werven dat affiniteit heeft met social media. De site is een initiatief van The Best Social, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 66510805.

Intellectueel eigendom
The Best Social Jobs is nimmer verantwoordelijk voor de door de client geleverde tekst en inhoud van de vacature, noch voor het design en/of het logo. Deze worden door de cliënt zelf ingevoerd en beheerd.

Kosten
Het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden betekent een aanvaarding van de kosten zoals omschreven onder ‘tarieven’. The Best Social Jobs levert per direct de dienst en vereist een betaling binnen 14 werkdagen op basis van een verstrekte factuur.

Publicatie
The Best Social Jobs behoudt zich het recht voor de geplaatste content zoals aangeleverd door de cliënt tevens te plaatsen op aan The Best Social Jobs gelieerde (social media) kanalen.

Moderatie
The Best Social Jobs behoudt zich het recht voor om een vacature te verwijderen indien deze niet voldoet aan de richtlijnen van The Best Social Jobs. In dit geval zal direct contact worden opgenomen met de cliënt.

Resultaat
The Best Social Jobs aanvaard geen aansprakelijkheid voor het ontvangen van sollicitaties of het vinden van de juiste kandidaat naar aanleiding van een geplaatste vacature.

Aansprakelijkheid
The Best Social Jobs is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van The Best Social Jobs voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Rechtskeuze en geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Neem bij vragen contact op met Diederik Broekhuizen via [email protected].

×

Wekelijks een overzicht in je mail

Deze bedrijven doen al mee

social.inc
VICE
Fresh-Bridge-Logo-Donkerblauw-op-blauw
logo_dept
LOGO_THEBESTSOCIAL
BG-Icon-2021
Boomerang Agency Square
vodafone